Teren Pogórza Wielickiego na obszarze płd. gminy daje różne możliwości tras wycieczkowych. Turysta górski, zarówno pieszy, jak i rowery będzie usatysfakcjonowany. Północna granica gminy wzdłuż Wisły zachwyca osobliwościami flory i fauny.

Przykładowe szlaki turystyczne:
 
1. Znakowane:

- Znak niebieski PTTK, 22 km z Brzeźnicy przez Marcyporębę na Trawną Górę (421m.), Górę Niedźwiedzią (430m.), Draboż (435m.) – Przytkowice, Zebrzydowice – Kalwaria Zebrzydowska.

- z Marcyporęby – zachodni szczyt Trawnej Góry (410 m.) – Dolina Brodawki – Moczarka (440 m.), dalej szlakiem żółtym wiodącym z Kalwarii Zebrzydowskiej do Wadowic (14 km.).

- Szlak rowerowy Doliny Karpia Dolina Karpia , interaktywna mapa przedstawiająca Dolinę Karpia zamieszczona jest na stronie www.kasztelania.pl , bezpośredni link do mapy Mapa Doliny Karpia

- Szlak Architektury Drewnianej  Trasy Szlaku


2.  Nieznakowane – proponowane:

- Trasa „Korytarz radwanicki” wiedzie z Wielkich Dróg przez Pozowice, Chrząstowice, Kossową do Brzeźnicy (16 km.), ciekawe panoramy jurajskie i beskidzkie zabytki.

-  Szlak pielgrzymkowy do Matki Bożej Kalwaryjskiej . Kopytówka – Marcyporęba – Kalwaria Zebrzydowska (15 km.)

- Słynny obraz w latach 1639 – 1641 przebywał we dworze w Kopytowce. Po cudownych objawieniach dziedzic Stanisław Paszkowski podarował go do Kalwarii, gdzie doznaje wielkiego kultu religijnego .

- Trasa sakralnej architektury zabytkowej w Gminie Brzeźnica.

- Paszkówka (neogotycki Kościół murowany z 1886r.) – Sosnowice (kaplica drewniana z przełomu XVI – XVII w.)- Marcyporęba (drewniany kościół z 1670r.) – Tłuczań (drewniany kościółek z 1664r.)

Na terenie gminy Brzeźnica znajduje się wiele obiektów historycznych godnych zobaczenia. Do najciekawszych należą:

Brzeźnica – dwór murowany z XVIII w., z oryginalną pierwotną elewacją od północy i wschodu nakryty dachem mansardowym. W pobliżu stoi dawny spichlerz z połowy XIX w. obecnie obiekty te stanowią własność prywatną.

Marcyporęba – drewniany kościół p.w. św. Marcina pochodzący z 1670r. Wewnątrz zabytkowe wyposażenie: ołtarze główny i boczne rokokowe; w ołtarzu głównym XVII wieczny obraz Matki Bożej unoszonej przez anioły oraz późnobarokowe figury świętych Piotra i Pawła; rokokowa ambona, późnobarokowe organy z fragmentem dekoracji wczesnobarokowej, kamienna XVI wieczna chrzcielnica.

Paszkówka – neogotycki pałac, z elementami tzw. angielskiego gotyku, zabudowany w II połowie XIX w. przez hr. Wężyków. Jedna z sal posiada sklepienie palmowe wsparte na centralnym filarze. Obecnie obiekt stanowi własność prywatną. Uruchomiono w nim hotel. W przysiółku Pobiedr znajduje się murowany kościół z XIX w. p.w. Przemienienia Pańskiego. Zabytkowe wyposażenie: organy wczesnobarokowe; kamienna barokowa z XVII w. dawna chrzcielnica (obecnie kropielnica), płaskorzeźba dłuta Salwatora Mundi. Z Paszkówki wywodzi się znany chłopski literat Antonii Kucharczyk (1874-1944) „Jantek z Bugaja”.

Sosnowice – kaplica p.w. św. Imienia Najświętszej Panny Marii, drewniana o konstrukcji zrębowej, z sygnaturką z 1733r. W posadzce prezbiterium renesansowa kamienna płyta, zamykająca wejście do grobu Strzałów – z płaskorzeźbą przedstawiającą postać rycerza oraz herby.

Tłuczań – drewniany kościółek p.w. Nawiedzenia Najświętszej Panny Marii z 1664r., orientowany, o konstrukcji zrębowej. Ponadto we wsi jest murowany kościół parafialny z lat 1946-48, w którym w ołtarzu głównym znajduje się kopia łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Tłuczańskiej.