Park położony jest w centrum miasta. Zajmuje powierzchnię 3,4 ha.. Od wschodu jego granice wyznacza potok Młynkówka oraz wąski pas zabudowań i ulica Garncarska. Od północy granicę stanowi ul. Krakowska, od zachodu ul. Rynek oraz zabudowa rynku miejskiego. Od strony południowej park graniczy z zabudowaniami kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Macieja. Park powstał na terenie byłego przypałacowego parku.

Od roku 2004 park w ramach Projektu Rewitalizacji Centrum Miasta jest sukcesywnie odrestaurowywany. Pierwsze prace dotyczyły odnowy i wybrukowania alejek parkowych. W kolejnych latach po przeprowadzonej inwentaryzacji drzewostanu wykonywane są prace związane z wycinką drzew chorych, nasadzaniem nowych i przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych. W Strategii Rozwoju Miasta na lata 2006-2013 opisane są szczegółowo planowane prace i źródła ich finansowania (częściowo ze środków własnych i w dużej mierze ze środków unijnych).

W części wschodniej parku znajduje się rozległy staw z okrągłą wysepką. W ramach prac rewitalizacyjnych został oczyszczony, usunięto z jego brzegów stare, uszkodzone, chore okazy, obsadzono nowe drzewa i krzewy oraz sprowadzono różne gatunki ptactwa wodnego. Okazy fauny można podziwiać z licznych ławeczek usytuowanych w alejkach dookoła stawu oraz z dwóch pomostów widokowych – nowego, drewnianego ulokowanego na południowo-zachodnim brzegu stawu oraz pozostałości przystani kajakowej w części wschodniej. Na południe od stawu oddzielony pasem alejek i zieleni znajduje się nowy plac zabaw. Tworzy go wiele atestowanych, drewnianych elementów małej architektury rekreacyjnej dla dzieci (zjeżdżalnie, piaskownica, huśtawki, drabinki, ścianka wspinaczkowa, “pajęczyna”, zestaw sprawnościowy, “altanka”).

W części północno-zachodniej parku znajdują się zabudowania klasycystycznego pałacu z XIX w. z wozownią. W części zachodniej parku, przy prawym skrzydle pałacu, znajduje się fontanna. Infrastrukturę parku uzupełniają klomby z kwiatami (usytuowane m.in. przed pałacem oraz przy fontannie) oraz drewniane rzeźby (znajdujące się w przesmyku między pałacem a zabudowaniami kościoła parafialnego). Przy północno-zachodnim brzegu stawu znajduje się kawiarnia “Oaza”. W zabudowaniach dawnej wozowni, stojącej wolno w przedłużeniu lewego skrzydła pałacu, znajduje się kawiarnia “Pod Platanem”.