Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie wspólnie z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej i Radą Rodziców Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskim Turnieju Szachowym "Królewska gra i ja".

Turniej odbędzie się w niedzielę 3 kwietnia br. o godz. 10:00 w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie.
Poniżej publikujemy szczegóły konkursu. 

IV Ogólnopolski turniej szachowy   “KRÓLEWSKA GRA I JA” - Andrychów 2016 - 

Organizator: Ośrodek wspierania rodziny  w Andrychowie Ognisko pracy pozaszkolnej.
Współorganizator: Rada rodziców Ogniska pracy pozaszkolnej w Andrychowie.

Cele turnieju: Popularyzacja sportu szachowego w Andrychowie,  promocja miasta Andrychów, wymiana doświadczeń sportowych.

Miejsce i termin: 3 kwietnia 2016 - Niedziela - Godź. 10.00; Miejski Dom Kultury w Andrychowie- UL.Szewska 7

Zgłoszenia: Zgłoszenie do turnieju do dnia 31.03.2016 r. prosimy przesyłać na adres: Robert_Slezak@wp.pl lub telefonicznie 602484597 bądź na stronie www.chessarbiter.com/turnieje.php (turnieje/kwiecień). Potwierdzenie zgłoszenia w dniu zawodów do godz. 9.40. Zakończenie turnieju około 15.00. 

Wpisowe do turnieju: 20 zł

 System rozgrywek i tempo gry: 
Turniej indywidualny - System szwajcarski 7 rundowy w grupach wiekowych:
 Grupa A (Dziewczęta i chłopcy) - Rocznik 2000 i młodsi (Do lat 16)
 Grupa B (Dziewczęta i chłopcy) - Rocznik 2004 I młodsi (Do lat 12)
 Grupa C (Dziewczęta i chłopcy) - Rocznik 2008 I młodsi (Do lat 8) 

Tempo gry - 15 minut na partie dla każdego zawodnika

Nagrody: W każdej grupie trzy pierwsze miejsca otrzymują puchary i dyplomy. Nagrody rzeczowe od miejsca 1 do 6. Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja do lat: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 (pierwsze miejsca statuetka i dyplom). Klasyfikacja drużynowa: 3 najlepsze drużyny w każdej grupie (pkt 4 najlepszych zawodników z danego klubu lub szkoły, trzy pierwsze miejsca puchar i dyplom ) W grupie najmłodszej każdy otrzymuje medal oraz są przewidziane nagrody dla najmłodszych uczestników.

Postanowienie końcowe: W turnieju obowiązują przepisy kodeksu szachowego PZSZACH  - kojarzenia komputerowe. Za opiekę i ubezpieczenie zawodników w trakcie zawodów odpowiada klub delegujący zawodnika, opiekun lub rodzic. W trakcie zawodów czynny będzie bufet.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. Rodzice, opiekunowie, klub delegujący zawodnika wyrażają zgodę na bezpłatne utrwalenie i publikację wizerunku zawodnika biorącego udział w turnieju przez Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.)

Zapraszamy serdecznie !