1 sierpnia na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania. Tradycyjnie trening ten jest przeprowadzany w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego o godz. 17.00.

W ramach treningu o godz. 17.00 w poniedziałek 1 sierpnia zostanie wyemitowany z wykorzystaniem syren akustycznych sygnał „Ogłoszenie alarmu”, a następnie o godz. 17.10 – sygnał „Odwołanie alarmu”.

W treningu, zgodnie z zarządzeniem wojewodów udział wezmą: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, wszystkie starostwa powiatowe, miasta na prawach powiatu oraz gminy.

Celem treningu jest: sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania, doskonalenie umiejętności ogłaszania i odwoływania alarmu w czasie pozasłużbowym oraz ocena sprawności technicznej syren alarmowych.
Godzina 17:00, o której uruchomione zostaną syreny alarmowe to również tzw Godzina "W" czyli kryptonim dnia i godziny rozpoczęcia w Warszawie akcji „Burza” (powstania warszawskiego), tj. godz. 17:00 we wtorek 1 sierpnia 1944.
W tym momencie w wielu miejscach Polski ludzie stają w miejscu by oddać honor i cześć bohaterom  walczącym o wolną Polskę.

Więcej informacji na temat historii powstania znajdziecie TUTAJ