Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że od godz. 00:00 dnia 15.03.2016 do godz. 12:00 dnia 15.03.2016 na terenie województwa małopolskiego zgodnie z prognozami IMGW prognozuje się wystąpienie opadów śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 13 cm.

Możliwe skutki: Połamane konary drzew, zerwane linie energetyczne, przerwy w dostawach energii elektrycznej i innych mediów, utrudnienia komunikacyjne.
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.