Tradycyjnie w rejonach przycmentarnych zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, a na wielu skrzyżowaniach policjanci podejmą ręczne kierowanie ruchem. W związku z tym należy zwracać szczególną uwagę na znaki drogowe oraz stosować się do wszystkich poleceń policjantów. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

„Art. 5.
1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do je-go kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.
3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.”

Mając na uwadze doświadczenia ubiegłych lat oraz obserwacje zachowań kierujących podczas przejeżdżania skrzyżowań na których policjanci ręcznie kierują ruchem stwierdzić należy, że nie wszyscy kierujący i piesi potrafią właściwie odczytać i zastosować się do poleceń wydawanych przez osobę kierującą ruchem.

Gdy policjant stoi przodem lub tyłem do naszego kierunku jazdy- to taką postawę można przyrównać do światła czerwonego- zakaz wjazdu na skrzyżowanie. Gdy policjant stoi BOKIEM do naszego kierunku jazdy- to taką postawę można przyrównać do światła zielonego- można wjechać na skrzyżowanie. Gdy policjant stoi przodem, tyłem lub bokiem do naszego kierunku jazdy z podniesioną ręką- to taką postawę można przyrównać do światła żółtego- nie można wjechać na skrzyżowanie, a pojazdy które wjechały muszą skrzyżowanie opuścić. Podobnie zachować muszą się piesi: postawa policjanta bokiem do kierunku przejścia- idź, przodem lub tyłem- stój.

Gdy policjant podnosi rękę do góry kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność, ponieważ za chwilę nastąpi zmiana kierunku ruchu.
Policjant zaraz otworzy ruch pojazdom oczekującym z jego lewej i prawej strony. Pojazdy i piesi znajdujący się z przodu i z tyłu policjanta mają zakaz wjazdu na skrzyżowanie i wejścia na jezdnię.
Policjant otwiera ruch dla pojazdów nadjeżdżających z jego lewej i prawej strony. Kierowcy wobec których policjant zwrócony jest przodem lub tyłem, mają zakaz wjazdu na skrzyżowanie.
Policjant umożliwia pojazdom nadjeżdżającym z jego lewej strony wykonanie bezpiecznego manewru skrętu w lewo.
Policjant umożliwia pojazdom nadjeżdżającym z jego prawej strony wykonanie bezpiecznego manewru skrętu w lewo.
Policjant przywołuje pojazd na środek skrzyżowania, wskazując miejsce gdzie ma się zatrzymać.