Od 1 stycznia 2020 roku, podczas każdej kontroli drogowej policjanci sprawdzają aktualny stan licznika i porównują go z danymi wprowadzonymi do systemu przez diagnostów wykonujących okresowe badania techniczne. Policjanci z wadowickiej drogówki ujawnili kolejne niezgodności podczas kontroli liczników na terenie gminy Andrychów.

Kilka dni temu, mundurowi podczas kontroli drogowej sprawdzili licznik kontrolowanego samochodu. Zatrzymany fiat miał cofnięty licznik o ponad 399 000 km. W trakcie kontroli drogomierz wskazywał 13 041 km, natomiast po sprawdzeniu w systemie okazało się, że samochód podczas ostatniego badania technicznego w październiku 2019 roku miał na liczniku znacznie więcej, bo 412 055 km. Tego samego dnia, policjanci skontrolowali również  nissana, u którego także nie zgadzał się stan licznika. Różnica między wskazaniem obecnym drogomierza, a stanem widniejącym w systemie na dzień ostatniego badania technicznego w 2019 roku, wynosiła blisko 111 480 km. Śledczy obecnie wyjaśniają jak doszło do takich rozbieżności wskazań licznika i  kto jest za to odpowiedzialny. Warto pamiętać, że w myśl aktualnie obowiązujących przepisów jakakolwiek ingerencja we wskazania drogomierza w pojeździe stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat.