Za oknem wprawdzie jesień, jednak służby, inspekcje i samorządy z powiatu wadowickiego przygotowują się już do zimy i zapewniają, że są gotowe na wszelkie niespodzianki, które może zaserwować zmienna aura w najbliższych miesiącach.

W czwartek, 27 października br. podczas spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawiciele służb mundurowych, drogowych, a także instytucji odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców poinformowali o przygotowaniach do zbliżającej się zimy. Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Andrzej Górecki.

Reprezentanci gmin przekazali informacje dotyczące ewentualnej pomocy osobom bezdomnym, a także wykaz wykonawców zimowego utrzymania dróg gminnych. Drogi powiatowe i wojewódzkie mają zapewnione zimowe utrzymanie na podstawie umów wieloletnich. Do zimy przygotowane są także jednostki straży pożarnych działających na terenie powiatu. Potwierdziły to przeprowadzone przeglądy sprzętu pożarniczego i środków transportu. Straż rozpoczęła również działania informacyjno-prewencyjne związane m.in. z zagrożeniami spowodowanymi zatruciem tlenkiem węgla. 

W posiedzeniu uczestniczył także przedstawiciel Grupy Beskidzkiej GOPR z Szczyrku, który zapoznał zebranych z zasadami bezpieczeństwa na szlakach górskich oraz najważniejszymi działaniami podejmowanymi przez ratowników GOPR.