Rok szkolny ma kończyć się w pierwszy piątek wypadający po 20 czerwca- taką zmianę w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uczniowie już od 21 czerwca mieliby wakacje. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach kończą się w ostatni piątek czerwca. Co oznacza, że uczniowie rozpoczynają wakacje najwcześniej 24 czerwca (jak w tym roku) a najpóźniej 30 czerwca (tak ma być w roku szkolnym 2016/2017).

Nowa zmiana będzie oznaczała, że uczniowie najwcześniej rozpoczną wakacje 21 czerwca, a najpóźniej 27 czerwca. Zakończenie roku szkolnego w najbliższy piątek po 20 czerwca spowoduje, że szkolny 2016/2017 zakończy się 23 czerwca. Jeśli zmiana ta nie wejdzie w życie, to rok szkolny w przyszłym roku zakończy się 30 czerwca.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uspokaja, że skrócenie czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym nie będzie miało negatywnego wpływu na realizację w szkołach podstawy programowej kształcenia ogólnego. Inny argument za wydłużeniem wakacji to możliwość wcześniejszego rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji do szkół.