W Dzienniku Ustaw Ministra Zdrowia pojawiła się nowa informacja na temat stawki za pobyt w izbie wytrzeźwień. Zmieniła się ona na 316,12 zł. Nowelizację przedstawiono 7 lutego w Monitorze Polskim.

Znowelizowana stawka za pobyt w izbie wytrzeźwień 

Nowa stawka za pobyt w izbie wytrzeźwień wynosi obecnie 316,12 zł. Dla porównania, wcześniej wysokość opłaty utrzymywała się na poziomie 309,01 zł. 

Według ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy samorządu terytorialnego w miastach, które mają więcej niż 50 tysięcy mieszkańców, mogą powstać izby wytrzeźwień. Opłata za pobyt w takim miejscu trafia do samorządu terytorialnego. Jej wysokość każdorazowo określa rada, przy czym górne granice stawki wyznacza właśnie Minister Zdrowia.

W ciągu ostatnich 5 lat stawka oscylowała w granicy 300 zł. Najniższa była w 2017 roku, kiedy nie przekraczała 300 zł. Obecnie wynosi najwięcej na przestrzeni tych lat.