Obecnie zatwierdzona ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, tak naprawdę powinna być już wprowadzona w życie 18 lipca 2015 roku. Takie przynajmniej ustalenia wypływają z unijnej dyrektywy 2013/37/UE.

Przepisy, które zostały zatwierdzone przez Prezydenta, mają istotne znaczenie w przypadku ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dotychczasowa ustawa zajmowała się regulowaniem prawnych informacji pozyskiwane z archiwów, muzeów, a także zasobów bibliotecznych, które są przekazywane przez urzędy oraz inne jednostki organizacyjne.

Osoby chcące pozyskać informacje z takich miejsc jak Państwowy Instytut Geologiczny, czy też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, musiały liczyć się z wysokimi opłatami, bądź zdobywaniem wielu pozwoleń i zaświadczeń informujących w jakim celu wyciągają dane. Po wejściu w życie nowej ustawy, zarówno przedsiębiorcy, jak i również osoby zajmujące się badaniami, będą mogły korzystać z tychże placówek, bez większych przeszkód.

Na podstawie pozyskiwanych danych klimatycznych i meteorologicznych, mogłoby rozwijać się prężnie wiele prywatnych przedsiębiorstw. Idąc śladem Amerykanów, pojawiałyby się prognozy pogody dedykowany do konkretnych grup osób, na przykład dla rolników. Oczywiście z uwzględnieniem branżowych elementów stawianych prognoz, chociażby takich jak okres wegetacyjny roślin.

Co dokładnie kryje się pod ponownym wykorzystywaniu danych uzyskanych z zasobów bibliotek, muzeów i archiwów? W celach komercyjnych będzie można wykorzystywać między innymi skany map, obrazów, czy też zdjęć.
W tym kontekście dziedzictwo kulturowe, jak i również archiwalne może stać się doskonałym surowcem do stworzenia nowych produktów, które będą mogły być wykorzystywane w celach komercyjnych. Jak na razie jednostki organizacyjne przechowujące zasoby, nie posiadają zdigitalizowanych zbiorów. Jednak ustawa mogłaby zmotywować do tworzenia wersji cyfrowych książek, map, fotografii czy też obrazów. Tym bardziej, że na ten cel będzie można przeznaczać środki uzyskane z funduszy unijnych.

Pozyskiwanie danych do ponownego wykorzystania nie będzie w myśl ustawy, wiązało się z pobieraniem jakichkolwiek opłat. To jednak placówki od pozostałych podmiotów zobowiązanych będą pobierane wyższe opłaty.

Świeżo podpisana przez Prezydenta ustawa, zacznie wchodzić w życie po 3 miesiącach. Na obszarach Unii Europejskiej, informacje oparte o treści udostępniane do pożytku publicznego, przyniosły bardzo wiele korzyści. Wyceniona wartość tego specyficznego rynku, na 2010 rok, wyniosła 32 miliardy euro. Nie odbija się to oczywiście bez pozytywnych efektów na obszarach połączonych z branżami wykorzystującymi informacje. Tylko w 2008 roku, szacowało się wartość rynkową na poziomie 143 miliardów euro.